Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 25 juli 1859

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 25 juli 1859

Anmärkning

Protocoll Fördt vid Borgerskapets Herrar Äldstes sam-
manträde å Rådhuset i Eskilstuna den 25. Juli 1859.

Närvarande
Ordföranden Herr Joh. Hedlund, samt
Herrar B. E. Skogsborg C. Spångberg
L. F. Östervall E. Kjellström
C. G. Berglund L. J. Ström
J. W. Widberg Fr. Bovin
P. Wahlström Er. Haglund
A. Lindblad. Joh. Walén
J. Svensson
P. E. Blomqvist

1:o Sedan Målare Mästaren Herr W. A. Öhman vid
i dag inför Magistraten hållen Arrende
Auction på Flackersta Hemman gifvit
högsta anbudet med 300. Rdr Rmt. [riksdaler, riksmynt] så hafva
Stadens Äldste pröfvat och antagit
Herr W. A. Öhman till Arrendator på nämn-
de Flackersta Hemman mot en årlig af-
gift af 300. Rdr Rmt, och beslöts att anmoda
Stads Cassören Herr C. J. Jernberg författa
Arrende kontraktet.

2:o Att öfvervara den blifvande Af och
tillträdes Syn kommitterades Herrar C. G.
Berglund och L. J. Ström, hvilka sam-
ma besvär sig åtogo.

Uppläst och Justerat
/P. E. Blomqvist/
/Joh. Walén/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 25 juli 1859,” Eskilstuna kommun, hämtad 8 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106816.

Personrelationer