Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 24 oktober 1861 (2)

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 24 oktober 1861 (2)

Anmärkning

Protocoll, fördt vid sammanträde med
Borgerskapets Äldste i Eskilstuna
den 24 October 1861.

Närvarande:
Herrar J. Hedlund, B. E. Skogsborg., A. Lindblad,
J. Svensson, L. F. Östervall, P. Wahlström, L. P. Malm,
S. Palmgren, C. J. Andberg, A. Dahlström, W. A. Öhman,
J. Svengren, C. Spångberg, C. A. Lundberg, C. E. Stenman,
E. Kjellström, J. Walén.

{§.1.}
Förekom Herr Direktören K. Forssberg och visade af
honom gjord affattning på terrängen mellan Staden
och Djurgården samt föreslog att blifvande vägen
måtte tagas i rät vinkel mot Repslagaregatan
från Gästgifvaregränden; förklarande Direktören
att anläggningskostnaden komme att blifva ungefär
densamma, i hvilkendera af de till öfverläggning förekomne
rigtnin-
garne vägen än skall tagas.

Med afseende på hvad de Äldste inhemtat, be-
slutades nu att Djurgårdsvägen skulle tagas från
Gästgifverigränden i rät vinkel mot Repslagare-
gatan, och updrogs åt Herr Direktören Forssberg att
upgöra kostnadsförslag på denna väganläggning.

{§.2.}
Aflemnades räkning från Konduktören Åbom på
ritningen öfver ny gästgifveribyggning, uptagande
175 Rd Rmt [riksdaler riksmynt]; men då Herr Åbom vid gjord
förfrågan
i början bestämde priset på ritningen till 150 Rd
rmt, beslöts att endast sistnämnde belopp skulle
utbetals. - Herr J. Svensson åtog sig att liqviden
till Herr Åbom öfversända.

{§.3.}
Borgerskapets Äldste beslutade ingående till Magi-
straten med anhållan om sammanträde med Stadens
innevånare för besluts fattande om hundskatt
här i Staden skall antagas samt i så fall
om dess användande.

Wid Protocollet
/C Jernbergh/

Justeradt
/Joh Walén/
/Ad Fr; Dahlström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 24 oktober 1861 (2),” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106814.

Personrelationer