Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 24 mars 1843

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 24 mars 1843

Anmärkning

1843. den 24: Martii. sammanträdde Stadens. Herrar
tjugofyra Äldste, å Vanliga Samlings rummet
till öfverläggning- af hvilka voro Närvarande
följande-

Ordföranden, H:r H:n Möller
samt H:rar, Söderholm, Bohm, Norling, Winterqvist,
Johanson, Forssbom, Swalling - Landin, Bruce,
J. E: Zetterberg, Bovin, Hårdh. Norström

S:D: Föredrogs, af Ordföranden om en Nybyggnad vid Gäst-
gifvaregården - enligt ritning bestående af Hållkarlsrum;
Betjent Rumm, Brygghus - Wagnslider, samt material
Bod, hvaraf beslöts, att Byggnaden skall blifva efter
den Upgjorda ritningen - samt Wärkställigheten deraf
genom Antréeprenat, Utlysas. med 8:o dagars profningstid som af Drätsäll
Kammaren detsamma ombesörjar, - samt lägsta
anbudet. Magistratens och Stadens Äldsta derom
underrättar. till profvande om dess antaglighet,
samt beslöts, att alt det, af gamla bygningen bortsäl-
jes- och att den nya Antrepenuren skall motaga Stadens
Nu Upkjöpta timmer, och nedforsslade sten, till dess pröfvas
[oläsligt] stämman. som nu befinnas,
mot, ersättning till Staden; Bryghusets panna,
samt murarna, bibehåller Staden,

2. Föredrogs piphammarens motagande till Staden af
Kongl Maj:ts och Kronnan- hvarf föreslog - till
syningsmän - [oläsligt] Grönstrand, fabriquer Björk,
och Bruce,

/Eilitz/

Enligt Stadens Herrar 24 Äldstas sednaste sammakomst
å Rådhuset den 24 Martii i detta år rörande öfverläg-
ning om den nya Bygnadens Verkställighet af Gäst-
gifvare Gården härstädes - enligt förut Upgjord och
godkänd ritning- beslöts, att efter nämde ritning
Bygnaden borde företagas så fort möjligt ske kann,
hvarför Stadens Äldste Anhöll, det Herr Assesoren
Kramer täcktes godhetsfult, såssom ordförande uti
Stadens Drätzeltvålkammare, påskynda en
Entreprenad Auction, å förut nämde Bygnader
medelst anordnad pålysning uti Stadens och [oläsligt] gränsande kyrka;
Samt Borgerskapets Äldstes beslut, om Vilkoren,
i afseende till Bygnaden, äro följande enligt
protoColls utdrag af. d: 24 dennes - näml.

1:o Bygnaden Wärkställes till alla delar efter ritning,
genom Entrepeneuren som sätter antaglig
borgen för arbetets ricktiga fullbordande, till utsatt
tid,

2:o får den blifvande Entrepenuren motaga all
det, nu på Gästgifvare Gården befintiga timmer
samt den nedforsslade stenen, emot det pris
och omkostnader Staden derpå beskattadt.

3. Skall den gamla bygnads sträckan
på Gården, bestående af Wagnslider, Bryghus
Bodar. m:m. på offentlig Auction till den
mäst bjudande försäljas med undantag af
den så kallade, nu befintliga bryghuspannan,

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 24 mars 1843,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106812.

Personrelationer