Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 24 mars 1843 (2)

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 24 mars 1843 (2)

Anmärkning

1843 den 24 Martii Sammanträdde Stadens Herrar, 24
Äldste, å Rådhuset, till öfverlägning af hvilka
voro Närvarande följande, näml

Ordföranden H H:n Möller.
samt H:rr Söderholm, Bohm, Norling, Winterqvist
Johanson, Forssbom, Svalling Landin. Bruce
J: E. Zetterberg. Bovin, Hårdh, och Norström

S:D: Föredrogs af Orföranden, Om en Nybygnad
vid Gästgifvaregården, enligt en förut, till
Magistraten och Borgerskapet inlemnad
Ritning- innehållande, Hållkarls- och
Betjent Rumm, Bryghus- Wagnslider

1:mo sam Material Bod.- hvaraf beslöts; att
Bygnaden, skall blifva till Alla delar efter
den Upgjorde, och nu fastställda ritningen;
hvaraf Wärkställigheten af Upbygandet
utaf förutnämde Hus, borde ske, genom en
uti Stadens Kyrka, utlyst Entrapenad Auction
med förbehåll, om Åtta dagar pröfvo tid; om
Anbudets antaglighet, och Borgesmännens

2:do godkännande. - Och Updrogs, till verkställ-
lande, af Auctionens påskyndande utlysning
och hvilkorerna för Entrapenuren;
till Stadens DrätzellKammares, Ordförande
Herr Assesoren Kramer.

3:io dess utom beslöt, Stadens Äldste, att
den gamla Bygnaden, såssom Wagnhus
Bryghus- Bod, m.m: på Gästgifvaregården
befintlige, Skall
Skall, genom en offentelig Auction, till den högst-
bjudande, försäljas, med Undantag af den, uti nu
varande Bryghuset, befintliga Brygpanna.

4:o Och Skall av blifvande Entrepenuren få motaga
det, nu af Staden Upkjöpta timrett, samt den ned-
forsslade Stenen, till detta ändamål; mot
det pris. som Staden sjelf det bekostadt.

5:o Föredrogs den så kallade Piphammarens emotagande
till Staden, af Kongl. Maj:ts och Kronan, till
hvilka Waldes, såssom Synings och Wärderings
män - Herr Grönstrand, samt Fabriquererna
Bruce- och Björk-

Dag som ofvan /Gust Jul Eilitz/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 24 mars 1843 (2),” Eskilstuna kommun, hämtad 25 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106811.

Personrelationer