Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 24 januari 1854

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 24 januari 1854

Anmärkning

Protocoll vid sammanträde med Borgerska-
pets Äldste å Rådhuset i Eskilstuna
den 24:de Jan 1854.

Närvarande Ledamöter
Ordföranden J. E. Ekström
W. A. Öhman
B. E. Skogsborg
P. A. Thysell
P. G. Winterqvist,
G. Dahlberg

Beslöts att 50 famnar wed skulle upphuggas
på Flackersta hemmans skog för Sta-
dens Fattigwårds behof, Och skulle Herrar
Öhman och Hedlund accorderes med Huggare
och samma H:rr Werkställa Syning till
nämnde huggning.

Uppläst och justerat
/Georg Dahlberg/
/B. E. Skogsborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 24 januari 1854,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106810.

Personrelationer