Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 23 september 1861

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 23 september 1861

Anmärkning

Protocoll öfver Borgerskapets Äldstes
sammanträde inför Magistraten i
Eskilstuna den 23 September 1861.

{Närvarande:}
Herrar A. Billjer, L. P. Malm, J. Svensson, W. A. Öhman,
B. E. Skogsborg, E. Kjellström, Levin Hedlund, C. J. Andberg,
J. Svengren, J W. Widberg, A. F. Dahlström, L. F.
Östervall, P. Wahlström, J. Walén, O. F. Svalling och
L. J. Ström.

Sedan, vid af Magistraten förrättad auction å
gästgifveriet och skjutsentreprenaden här i Staden under
2½ års tid från den 1 instundande April, enligt
de af Borgerskapets Äldste upställde villkor, endast
ett anbud blifvit gjordt, nemligen af Gårdsegaren
L. Andersson i Thorshälla på en entreprenadsumma
af 1500 Rd Rmt [riksdaler riksmynt], samt omedelbart efter
Auctionen
nuvarande Gästgifvaren D. Sjöström anmält sig villig
att jemväl för samma summa med gästgifverihållningen
under nu ifrågavarande tid fortfara; så öfverlade
nu Magistraten med de Äldste om antagligheter af
dessa anbud; Och stannade de Äldste gemensamt med
Magistraten i det beslut, att gästgifvaren Sjöströms
anbud, såsom gjordt först efter Auctionen, icke kunde
till pröfning uptagas, hvaremot och då förstbemälde
L. Andersson ställt god borgen för åtagandets full-
görande samt emot hans person icke någon anmärk-
ning kunde göras, hans anbud altså skulle antagas.

In fidem
/C Jernbergh/

Justeradt:
/Jacqs: Svensson./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 23 september 1861,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106808.

Personrelationer