Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 22 oktober 1852 (2)

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 22 oktober 1852 (2)

Anmärkning

{Den 22 October 1852 å Rådhuset}

Närwarande Ordföranden J: A: Möller Ledamöter H:rar
A. Lindblad Hård C F. Swalling C. A. Lundberg
P: G: Winterqwist W. A. Öhman H: Dahlberg
J: E: Zetterberg, C: Spångberg W. Möller
F: Bowin J. Landin Joh Hedlund.

§.1.
S.D. Föredrogs Sockerbagaren C: F: Linders an-
sökning att få komma i utöfning af att
hålla Swejtzeri rörelse häriStaden emot
ärläggande af Femtio Riksd:r Riksgälds
årligen emot Borgens Sedel af P. E. Blom-
qwist och Th. Nibelius Bifölls.

§.2.
Sonen Fredrik Berggren ansökning
att få komma i utöfning af att Idka
Swejtzeri rörelse häriStaden. bifölls emot
ärläggande af De utskylder till Stads
Cassan och kronan som blifwa pålagd.

Upläst Justeradt och godkändt intyga
/A Lindblad/
/J. E. Zetterberg/
/W: A. Öhman/
/L: A: Hård/
/C: F. Swalling/
/Joh: Hedlund/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 22 oktober 1852 (2),” Eskilstuna kommun, hämtad 8 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106800.

Personrelationer