Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 22 november 1853

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 22 november 1853

Anmärkning

Protocoll wid sammanträde med Borgerskapets
Äldste å Rådhuset i Eskilstuna d. 22 Nov 1853.

Närwarande Ledamöter
Ordföranden J. E. Ekström
W. A. Öhman
W. Möller
C. G. Berglund
H. Dahlberg
A. Lindblad
P. A. Thysell
O. F. Swalling
E. Haglund
L. F. Ståhlberg
J. P. Markman
L. O. Wessing
F. Bovin
C. A. Lundberg

1:mo Föredrogs af Ordföranden fråga om ej Skrifvelse
borde afsändas till wår Representant wid
Riksdagen Herr Borgmästaren Schenström
om de angelenheter som borde för denna
stad beifras.

2:de Och beslöts att Herr Schenströms skulle annodas att
söka bibehålla Skyddstecken för Smides
Manufacturen, och hvarom Fabriksföre-
ningen borde widare upplysas.

3:tio Äfven borde han söka att för Eskilstuna
erhålla anslag till Canal byggnad.

4:te skulle en ansökning till Riksens ständer
ingifwas om en förändring i Bränwins-
lagstiftningen, som kan kraftigt werka
till minskning i Superiet. Och ansåge
Stadens Äldste att Herr Hagelstams för-
slag wore det bästa.

Uppläst och Justerat
/C, G, Berglund,/
/W; A; Öhman/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 22 november 1853,” Eskilstuna kommun, hämtad 17 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106799.

Personrelationer