Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 21 november 1851 (2)

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 21 november 1851 (2)

Anmärkning

{Den 21 November 1851.}

Närwarande: Ordföranden Herr J. A. Möller och Ledamöterne Herrar
B. E. Skogsborg, J. E. Ekström, O. F. Swalling, L. A.
Hårdh, J. G. Johansson, E. Haglund, P. G. Winterqvist,
W. A. Öhman, C. E. Lennmalm, C. A. Groth, C. A.
Lundberg och H. Dahlberg.

§.1.
S.D. Konungens Befallningshafwandes i Länet den 11:te i
denna månad meddeldte och hit anlände Utslag ifrågan om
af serskild Magistrat afgjorda twisten om förändrade grunder för
borgerliga taxeringens utgörande föredrogs och upplästes, derwid, efter
anställd votering, pluraliteten eller elfwa närwarande Ledamöter
förenade sig uti den åsigt, att underdåniga beswär emot Utslaget
skulle uppsättas och i laga ordning fullföljas.

(Uppläst, justeradt och godkändt intyga
/W. A. Öhman./
/C. E. Lennmalm./
/J. E. Ekström./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 21 november 1851 (2),” Eskilstuna kommun, hämtad 20 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106792.

Personrelationer