Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 20 juni 1860

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 20 juni 1860

Anmärkning

Protocoll fördt vid Borgerskapets Herrar
Äldstes sammanträde å Rådhuset i Eskilstu-
na den 20. Juni 1860.

Närvarande Ledamöter
Ordföranden Herr Joh. Hedlund, samt
Herrar A. Lindblad C. A. Lundberg
B. E. Skogsborg C. E. Stenman
P. Wahlström L. J. Ström
L. F. Östervall J. Svengren
L. O. Wessing F. Bovin d. ä
P. E. Blomqvist
W. A. Öhman

Till följd af en från Magistraten remitterad skrif-
velse till Stadens Äldste, angående uppförande af en
inhägnads anläggande vid Stadens Hamn, beslöto
Stadens Äldste att en Fyrsidig gård med 100. Alnar
å hvarje sida bör derstädes uppföras, samt att der-
vid bör iaktagas, att ena sidan deraf Förses med en
betäckning, hvarunder kalk och dylika ämnen
kan Förvaras, och bör en skrifvelse härom Drätsel-
kammaren tillställas med anhållan att gå i För-
fattning om werkställandet häraf, så fort
sig göra låter.

Uppläst och Justeradt
/P, Wahlström/
/C, E, Stenman/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 20 juni 1860,” Eskilstuna kommun, hämtad 20 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106789.

Personrelationer