Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 2 september 1842

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 2 september 1842

Anmärkning

1842. den 2:mo Sept. Sammanträdde Stadens 24 äldste
å Rådhuset, till öfverläggning af hvilka voro
närvarande, följ:

Ordföranden, H:r A. Möller,
Herrar Lindeberg Bruse, Norling, Frössén, Johanson
Hårdh, Bergström, Söderholm, Landin, Norrström
Svalling, Forssbom, Stålberg, Törngren,
Grönstrand, Bovin, Markman, Winterqvist

1:mo S.D: Föredrogs, Klensmeden Anders Klings
Ansökning såsom mästare, och Borgare
härstädes blifva antagan, afslogs
gemensamt, på följande skäl, näml-
att som sökanden, härstedes var aldeles
okänd, i skickligheten uti Smedprofess-
ionen, emedan han här i Staden så kortt
tid Wistas. samt inga bevis, som derom
gaf Uplysning anhöll derför Staden
ofvannämde Äldste, att Sökanden Anders
Kling borde inför Magistraten åläggas
[Mästerbrof]- innan hans Ansökning kann
beviljas.

Dag som ofvan,

/Gust, Jul, Eilitz/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 2 september 1842,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106785.

Personrelationer