Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 18 september 1847

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 18 september 1847

Anmärkning

1847 Sept 18 Sammantredde Stadens Äldste å Råd
huset närvarande

I A Möller - Norling Forssbom Swalling
Lundström Spångberg Törngren Bom
Bowin,


Förevisades förklarningen som skulle afgå
till kongl. maij:ts på Öster och Wester Rekar
ne anförda beswär öfwer underhållet af
Staden, strömbro Swaromålet gillades
och underskrefs af Stadens Äldste


företeddes 2:ne ansökningar af Elibet
Lindström och Hindrick Norman att få
bygga på Westermarken hvilka bifölls
af Stadens Äldste -

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 18 september 1847,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106772.

Personrelationer