Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 17 november 1854

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 17 november 1854

Anmärkning

Protocoll vid Sammanträde med Borger-
skapets äldste å Rådhuset i Eskillstuna
d. 17 Nov. 1854.

Närvarande Ledamöter
Ordföranden J. E. Ekström
L. O. Wessing
J. G. Johansson
F. Bovin
Lundberg
P. E. Blomqvist
W. A. Öhman
E. W. Möller
H. Dahlberg
P. A. Thysell
A. Lindblad
C. E. Lennmalm
L. A. Hård
B. E. Skogsborg
J. P. Markman

Ordföranden uppläste Herr E. Lundblads
ansökning om transport af Flackersta
Hemman. Transporten beviljades mot
willkor att säker borgen ställes inom 14
dagar för contractets uppfyllande.

De Eskilstuna Rådhus tillhöriga taf-
lor skulle af Herr Öhman påses och
om de woro felfria uppsättas å nya
Rådhuset, samt om några fel på dem
finnas som kunna af Herr Öhman af-
hjelpas skulle han det verkställa in-
nan uppsättningen.

Uppläst och Justerat
/H, Dahlberg/
/J, G: Johansson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 17 november 1854,” Eskilstuna kommun, hämtad 16 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106762.

Personrelationer