Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 17 juni 1861

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 17 juni 1861

Anmärkning

Protocoll fördt vid sammanträde med Borger-
skapets Äldste å Rådhuset i Eskilstuna den
17. Juni 1861.

Närvarande Ledamöter
Ordföranden Herr Johan Hedlund, samt
herrar L. O. Wessing Johan Walén
C. G. Berglund Joh. Svengren
P. E. Blomqvist L. J. Ström
P. Wahlström P. G. Winterqvist
B. E. Skogsberg Elias Kjellström
A. Lindblad C. A. Lundberg
A. Billjer
J; W; Widberg
J. Svensson
L; F; Östervall

1:o Företeddes en af Herrar Committerade genom Herr
Hellström uppgjord planritning för ny Gästgif-
veribyggnad, hvilken af de närvarande godkän-
des och mottogs nu densamma af Drätselkam-
marens Ordförande, att af dess Ledamöter gran-
skas för att vidare af magistraten godkännas
innan ritning och kostnads förslag utarbetas.

2:o Genom ordföranden framställdes ett af Gas-
verkets Disponent gjordt anbud om 10.% nedsätt-
ning af det lemnade taxeförslaget öfver Gasfitting
hvilket anbud dock af närvarande ledamöter
na ansågo borde blifva 15%. på grund af hvarför
nu Committerade Herrar Billjer, Svensson, Hedlund
och Blomqvist, att med nämnde Disponent, söka
vänlig öfverenskommelse

Justerat
/Joh. Walén/
/L; F; Österwall/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 17 juni 1861,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106758.

Personrelationer