Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 17 februari 1862

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 17 februari 1862

Anmärkning

Protocoll fördt vid sammanträde
med Borgerskapets Äldste och Drät-
selkammaren i Eskilstuna Stad
den 17 Februarii 1862.

{Närvarande af Borgerskapets Äldste:}
Herrar J. Hedlund, L. Hedlund, J. W. Widberg, O. F. Svalling,
C. Spångberg, E. Kjellström, B. E. Skogsborg, L. F. Östervall,
J. Svensson, L. P. Malm, J. Walén och A. F. Dahlström.

{Närvarande af DrätselKammaren:}
Herrar P. E Blomqvist, E. A. Naesman, A. Norrman,
J. F. Ekström, A. Dahlqvist, J. Wedberg, C. G. Lamberg
och C. E. Ståhlberg. -
-

Magistraten hade utsatt dena dag till förrättande
af entreprenadauktion på nya gästgifveribyggnadens
upföranden, och sammanträdde till följe deraf Borger-
skapets Äldste och DrätselKammaren för att de blif-
vande anbuden pröfva och yttra sig om antagligheten
deraf.

Wid auktionen stannade Ingenieuren Elias Borg
från Arboga för lägsta anbudet med 31500 Rdr Rmt [riksdaler riksmynt],
hvarefter till Magistraten ingifva skriftliga och för-
seglade anbud öpnades och befunnos lyda å följande
summor:

af Byggmästaren C. Bergström från Örebro - å Rmt Rd 31500,
med några föreslagna förändringar i byggnaden.

af Byggmästaren Lindeberg i Westerås - å - 30,000.
och af Byggmästaren Jean Asplund härstädes - å - Rd 29000,
detta sistnämnda beledsagadt af borgen för byggnadens up-
förande, ingången af Herrar W. A. Öhman, Sven Palmgren
och Henrik Thermaenius här i Staden.

Efter öfverläggning härom stannade de Äldste och Drät-
selkammaren i det beslut att Byggmästaren Jean Asplunds
anbud skulle antagas, hvarom Magistraten underrättades.

Wid protocollet
/C Jernbergh/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 17 februari 1862,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106757.

Personrelationer