Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 16 juli 1847

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 16 juli 1847

Anmärkning

1847 Julii 16 Sammantrede Stadens Äldste å Rådhuset
då följande äränden förekom:
närwarande

Möller Winterqwist Lundström Markman
Forssbom Bruse Lundberg Spångberg Swalling
Handlanden Lindeberg Landin - Bowin


Begärdes af Handlanden Lindeberg utsyning å
1 st. Timmer
1 Lass skrufvärks 2 fot stänger till flackersta Soldattorp
enligt Syn instrumänt
att anskaffas 5 st Bröd af 15 Apr 1846.
Åtta st plank och updroges dertill Herr C G.
Lindeberg att det å torget upköpa -

1847 2§.
Förekom om Westermarken i att Herrar Lindeberg
och Landin Skulle till Konungens befallninghafvan
de ingå med begäran att anhålla en odjäfvig
Landtmätare att undersöka och dela det
Staden tillhörer.

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 16 juli 1847,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106754.

Personrelationer