Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 15 september 1857

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 15 september 1857

Anmärkning

Protocoll fördt vid Borgerskapets Äldstes
sammanträde i Rådhuset den 15. September 1857.

Närvarande Ledamöter
Ordföranden Herr - L. F. Ståhlberg
W. A. Öhman C. A. Lundberg
C. G. Berglund C. E. Stenman
A. Billjer L. J. Ström
L. O. Wessing J. Hedlund
L. F. Östervall E. Kjellström

1:o Upplästes Konungens Befallningshafvan-
des skrifvelse, att ibland Stadens äldste
välja en person till vittne vid Bränvins
profningen vid A. Norrmans Bränneri
här: Staden, och valdes dertill Målare-
Mästaren Herr W. A. Öhman.

2:o Äfvenledes upplästes en från Konungens
Befallningshafvande i Nyköping hit
insänd skrifvelse angående Hamn-
platsen vid C. G. Stad,och beslöts att
välja Herr A. Billjer att uppsätta
utlåtande deröfver. hvilket H:r Billjer
äfven åtog sig.

Uppläst och Justeradt
/L; F; Ståhlberg/
/C, G, Berglund,/
/W; A; Öhman/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 15 september 1857,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106752.

Personrelationer