Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 15 oktober 1847

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 15 oktober 1847

Anmärkning

1847. Oct: 15 Sammantredde å Rådhuset
närvarande Möller Bruse Forssbom
Zetterberg Öhman Lundberg Bowin Spång-
berg - Söderholm - Swalling Lundström


1:mo företogs underskrift för [Riksdagssman]
Rådman Wahlgren


Ansökning af E M Spångberg att idka Schweit-
zeri hvar öfwer Stadens Äldste icke med stöd
af Handels Fabriken om Handels föreningen.

D 22 Dec 1846. icke tillkomma dem att deraf afgifva
Swaromål

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 15 oktober 1847,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106751.

Personrelationer