Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 14 juni 1849

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 14 juni 1849

Anmärkning

1849.
Sammantrede å Tingshuset den 14 Junii 1849. med Stadens Äldste
ordföranden - Bom - Ekström Tysèll Lennmalm
Bruse Bowin Söderholm Hård - Spongbärg
Ståhlberg Landin Hans Dahlberg -
Lundström


För bewakn af mot parterna öfwerklagade sak om Qwarn
bron, updrogs åt ordföranden att anmoda HofRätts
Notarien Annell att Stadens bästa bewaka i
denna sak


Öfwerlåtelsen af Arrendet af Flackesta hemman
som af Lindebergs ConCursmassa innehafwes har ord-
föranden framställda men emedan det icke blifwit Skriftligt
anmält ansåg de Äldste sig icke kunna anföra
detta ämne för närwarande eller derom fatta beslut.


Stadens Äldste ansåg den af Handlanden Swens
sons gjorda ansökning, icke kunna bifallas då
deraf icke jöre behof att få glaswis Hel och
half Boutelger, på stället förteras af Punsch
Winer och Malt drycker, då tillräckligt
antal finnes i Staden af källare Distelatorer
Swejzeri och krogar hwilka alla har dryga
afgifter att ärlägga till kong Maij:st och
kronan Samt deras rätt därigenom förnärmas.

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 14 juni 1849,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106741.

Personrelationer