Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 13 september 1856

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 13 september 1856

Anmärkning

Protokoll wid Sammanträde med Borgerskapets
äldste i Rådhuset den 13 September 1856.

Närvarande Ledamöter
Ordföranden Herr L. F. Ståhlberg
Herrar W. A. Öhman
L. J. Ström
P. E. Blomqvist
P. A. Thysell
C. E. Stenman
P. G. Winterqvist

S.D. upplästes Konungens Befallninghafvandes
skrifvelse om att ibland Stadens Äldste välja
1. person till wittne wid Bränvins profning
uti Norrmans Bränneri här i Staden
och waldes dertill Målaren Herr W. A
Öhman

Uppläst och Justerat
/P. A Thysell/
/C, E, Stenman./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 13 september 1856,” Eskilstuna kommun, hämtad 23 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106737.

Personrelationer