Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 13 maj 1859

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 13 maj 1859

Anmärkning

Protocoll Fördt vid Borgerskapets Herrar Äldstes
Sammanträde å Rådhuset i Eskilstuna den 13. Maij 1859.

Närvarande Ledamöter
Ordföranden Herr J. Hedlund
W. A. Öhman J. Svengren
J. W. Widberg E, Kjellström
L. F. Östervall P; G; Winterqvist
C. G. Berglund C; A; Lundberg
J. Svensson
B. E. Skogsborg
P. E. Blomqvist

Det af Committerade upprättade Projekt
Contract För utarrenderandet af Flackersta
hemman upplästes och godkändes med undan
tag af 3:dje {§:} som bestämmer att ett antal af
högst 30. kor skulle vid hemmanet erhålla Som-
marbete, men hvilket de närvarande ville hafva
så ändrad att en bestämd summa af Cirka
200. Rdr [riksdaler]a 250 Rdr skulle till den blifvande
Arrendatorn
utbetalas, hvilken Summa skulle Fördelas på
det antal kor, Flere eller Färre, som inom
behörig blifva anmälde, Frågan härom hänvistes
att vid Wallborgmässo Rådstufva be-
handlas.

uppläst och Justerat
/Jacqs. Svensson/
/C, A, Lundberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 13 maj 1859,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106735.

Personrelationer