Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 12 februari 1853

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 12 februari 1853

Anmärkning

Protocoll Hållet vid Herrar Sta-
dens Älsdste i Eskilstuna den 12 Feb-
ruari 1853.

Närwarande Ledamöter
Herr J Landin
Herr B. Skogsborg
Herr C Spångberg
F Bovin
E. Haglund
L F Ståhlberg
C E. Lennmalm
A. Bohm
P A Thysell.
A Lindblad
P. G. Winterquist
W A Öhman
J. W. Möller
H; Dahlberg

§1:te Föredrogs Norei Sterbhus
delägares Exception i Målet
Rörande Wästermarken, Mot
hwilken Skrift beslutades att
till Kongl HofRätten inlemna
Påminnelser och hvilken Skrift up-
lästes och Godkändes.

§2 Beviljades, Nibeliis begäran att å
Flackersta Skog få Hugga Gärdselfång
till Hemmanet, Samt wed till Soldaten
Äfven skall i år som vanligt för
Fattigvårdens behof Upphuggas
Femtio famnar wed, och Skulle
Herrar Lindblad. Öhman
Thysell och Dahlberg utse
hvar det får huggas.

Eskilstuna den 12 Feb. 1853.

/Aug Bohm/
/B, E, Skogsborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 12 februari 1853,” Eskilstuna kommun, hämtad 7 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106726.

Personrelationer