Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 12 februari 1853 (2)

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 12 februari 1853 (2)

Anmärkning

Den 12:te Feb 1853.

Närvarande Ledamöter
Herr J. Landin
B. Skogsborg
C. Spångberg
F. Bovin
E: Haglund
L. F. Ståhlberg
C. E. Lennmalm
A. Bohm
P. A. Thysell
A. Lindblad
P. G. Winterqvist
W. A Öhman
J. W. Möller
H. Dahlberg

1:mo Föredrogs Norei Sterbhusdelägares
Exception i målet rörande Wester-
marken, mot hvilken skrift Beslu-
tades att till Kongl. Hofrättens inlemna.
Påminnelse och hvilkens skrift upplästes
och godkändes.

2:da Bevilljades Nibelii begäran att å
Flackersta skog få hugga gärdselfång
till Hemmanet, samt ved till Soldaten.

3:dje Skulle i år som vanligt för Fattig-
vårdens behof upphuggas Femtio
famnar wed, och skulle Herrar
Lindblad, Öhman, Thysell och Dahlberg
utse hvar det får huggas.

Eskilstuna som åfvan.
/Aug Bohm,/
/B. E. Skogsborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 12 februari 1853 (2),” Eskilstuna kommun, hämtad 28 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106725.

Personrelationer