Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 10 maj 1861

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 10 maj 1861

Anmärkning

Protocoll, fördt vid sammanträde med
Borgerskapets Äldste i Eskilstuna den
10 Maji 1861.

Närvarande: Ordföranden Herr J. Hedlund samt
Ledamöter: Herrar L. A. Hårdh, P. Wahlström, F. Bovin,
W. A. Öhman, C. E. Stenman, P. E. Blomqvist, L. G. Östervall,
O. F. Svalling, L. J. Ström, J. Svengren, B. E. Skogsborg,
C. G. Berglund, L. O. Wessing, E. Kjellström, J. W. Widberg,
A. Lindblad, C. Spångberg. A. Billjer.

{§.1.}
Utfärdades skuldebref å Tvåtusenfemhundra Rd Rmt [riksdaler
riksmynt]
till Eskilstuna Sparbank eller årdres, hvilka medel Sparbanken
räntefritt ytterligare lånar Staden till bekostande af nya
Folkskolebyggnaden.

{§.2.}
Sedan Förläggarne af Gasverket här i Staden till Magistraten
inkommit med deras förklaring i anledning af Borgerskapets
Äldstes anmärkningar vid den af förläggarne föreslagne
taxan på s.k. Gasfittings, så föredrogs nu denna för-
klaring, hvilken Ordföranden fått af Magistraten emottaga,
hvarefter de Äldste förklarade sig vilja öfver förklaringen
till Magistraten ingifva sina påminnelser, enligt grunder, som
af Herr A. Billjer nu utvecklades och gillades. Påmin-
nelserne skulle i enlighet dermed utarbetas och för ledamö-
ternes underskrift kringsändas och sedan genom Ordförandens
försorg till Magistraten inlemnas.

Skulle Magistraten redan hafva i saken fattat beslut
så, att den förslagne taxan blifvit fastställd, beslöts
nu att öfver detta beslut skulle klagomål anföras.

Wid protocollet
/C Jernbergh/

Justeradt:
/Joh. Svengren/
/C, Spångberg/
/E, Kjellström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 10 maj 1861,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106715.

Personrelationer