Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 10 juni 1853

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 10 juni 1853

Anmärkning

Protocoll vid sammanträde med Stadens
Äldste d. 10 Junii 1853.

Närvarande Ledamöter
Ordföranden J. E. Ekström
Herr J. Landin
J. W. Möller
P. G. Winterqvist
C. A. Lundberg
G. Dahlberg
P. E. Blomqvist
C. E. Lennmalm
A. Lindblad
L. F. Ståhlberg
J. Hedlund
L. A. Hårdh
W. A. Öhman
B. E. Skogsborg

§1. Upplästes en till Konungens befallings-
hafvande stäld ansökning om afhys-
ning å de på Westermarken byggande
som godkändes och underskrefs.

§2. upplästes en till Magistraten stäld
skrifvelse om Brandförsäkring af
Gästgifvargården, och den Nya
Rådhus och Cellfängselbyggnaden
som godkändes och underskrefs.

Upplästes och justerat
Eskillstuna som åfvan
/G, Dahlberg/
/J E Ekström/
/B. E. Skogsborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 10 juni 1853,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106714.

Personrelationer