Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 10 december 1847

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 10 december 1847

Anmärkning

1847 d 10 December Sammantredde Stadens Äldste
å Rådhuset då föredrogs

1:mo
2 ansökningar att få Bygga på Westermarken
af Lars Fr: Tander Eric Janson Eklund
afsloges på grund att Byggnads plattser inom
Staden finnes

2:do
Mamsell E. T Spångberg att
få anlägga Shvestizer afslogs

3:do
Utslag om Qwarnbron uplästes

4:de
Fattig Committens förslag att indraga
Stadens krogar bifölls af nio närwarande
med tillstyrkan att Spisqwarter skulle
inrättas samt Sedermera tillkomme 5 af Stadens äldste
Närwarande Äldste

/J. A: Möller/
/Landin/
/Norling/
/Johanson/
/Ståhlberg/
/Hård/
/Ekström/
/Bruse/
/Öhman/
/Söderholm/
/Lindeberg/
/Törngren/
/Winterqwist/
/Lundberg/
/Bowin/
/Swalling/
/Lundström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 10 december 1847,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 februari 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106709.

Personrelationer