Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 1 september 1848 (2)

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 1 september 1848 (2)

Anmärkning

1848
Protocoll hållit wid Stadens Äldste Sammantrede i Eskils
tuna d 1 Sept 1848

Uppå den af Fabrikören C L. Björk inlämnadt
skriftligt andragande wid Wallborgmässa Rådstufwa
har begärdt, Stadens Äldstes utlåtande öfwer den
däruti föreslagna förändring af öretals berekning, för
fastigheter wid Taxering till Stads utskylder. då alla
wid sammantredet närwarande ledamöter af Stadens
Äldste, blefwo wid det beslut, att samma berekning
som hitills warit gällande borde fortfarande ligga
till grund, för samma Taxering - på det att icke
näringarne blifwa betungade med högre skadt
som genom Fabrikör Björks förslag nödwändigt
blefwe en följd; och som dessutom komma att
ökas genom, den behöfligt ansedda Brandwaktspersonal-
tillökning mer än dubbelt och högre för
moner till dem en hitills blifwit därtill föreslagne

Hwad Riksdagsmanna arfwodet angår så
finna Stadens Äldste att detsamma bör delas
på såväl rörelse som Fastigheter och Jord af
den som äro till Riksdagsman walbara
och berättigade att deltaga, efwensom de som
äro Lagligen skyldiga att i arfwodet deltaga till den
därpå grundade fördelning som hittill ägt rum
för rörelse fastighet och Jord.

Stadens Äldste
/J: A Möller/
/Frösén/
med fl.

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 1 september 1848 (2),” Eskilstuna kommun, hämtad 29 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106707.

Personrelationer