Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 1 november 1850

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 1 november 1850

Anmärkning

Protokoll, hållet wid sammanträde
med Borgerskapets Äldste i Eskils-
tuna den 1 November 1850.

Närwarande: Ordföranden Herr J. A. Möller och Ledamöterne
Herrar C. G. Söderholm, J. Landin, L. F. Ståhlberg,
P. G. Winterqvist, W. A. Öhman, J. E. Ekström,
C. E. Lennmalm, P. A. Thysell, {C. Spångberg}, J. P.
Marckman, J. W. Möller, L. A. Hårdh, O. F.
Swalling, F. Bowin och H. Dahlberg, Samt under-
tecknad, Protocollsförande.

§.1.
S.D. För redan werkställd afhämtning af risbränsle från
Flackersta skogen åtog sig Herr Målaren W. A. Öhman
att till Stads Cassören, Herr Rådmannen Hellberg, utbetala
Fyra Riksdaler Banco, att i StadsCassans räkenskaper
redowisas.

§.2.
S.D. Den så kallade Fattigwårdstäppan ansåge böra
upplåtas på arrende till den högstbjudande å tid som
kommer att bestämmas, från den 14 instundande Mars,
enligt föregående anmälan hos Magistraten och seder-
mera skeende kungörelse.

§.3.
S.D. Som det med nu warande innehafware upprät-
tade contract om gästgifweriet och skjutshållningen här
i Staden tilländagår den 1 April 1852, och ny auction
för åtagandet deraf således skall utlysas, ansågo sig
Borgerskapets Äldste böra ingå med hemställan till
Magistraten, att kungörelse i Länets Kyrkor utfärdas
så tidigt före blifwande spekulants tillträde, att denne
må hafwa minst åtta månaders betänketid att ordna
erforderliga anstalter för uppfyllande af åtagandet,
lemna. - År och dag, som ofwan.

In fidem protocolli
/C Ph Strandman/

Uppläst, justeradt och godkändt betyga
/J; A; Möller/
/J: E. Ekström/
/P. A Thysell/
/C E. Lennmalm/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 1 november 1850,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106706.

Personrelationer