Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 1 juni 1854

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 1 juni 1854

Anmärkning

Protocoll wid sammanträde med Borgerskapets
Äldste å Rådhuset i Eskillstuna d. 1 Junii 1854.

Närvarande ledamöter
Ordföranden J. E. Ekström
L. O. Wessing
J. G. Johansson
J. Landin
P. E. Blomqvist
G. Dahlberg
O. F. Swalling
B. E. Skogsborg
E. W. Möller
C. A. Lundberg
A. Lindblad
L. F. Ståhlberg
C. E. Lennmalm

De Wattenwerk contracter som detta år löper
tillända upplästes och stannade de Äldste i den
mening att wid blifvande nytt arrende, Lamberg
Sliphus, Norra delen af N:o 46, borde på 10 År bort
arrenderas. Swengrens Norra delen N:o 47 på 7 År
och Lang Södra delen N:o 47 på 5 År. Hamrarna
oförändrat som förut, Och underhålls skyl-
digheten lika som i föregående Contracter, så
wäl för Hamrarna som Sliphusen.

Upläst och Justerat
/L. F. Ståhlberg/
/A. Lindblad/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 1 juni 1854,” Eskilstuna kommun, hämtad 17 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106701.

Personrelationer