Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 1 augusti 1851

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 1 augusti 1851

Anmärkning

Protokoll, hållet wid sammanträde
med Borgerskapets Äldste i Eskilstu-
na den 1 Aug. 1851.

Närwarande: Ordföranden Herr J. A. Möller och Ledamöterne
Herrar C. E. Lennmalm, P. A. Thysell, C. A.
Groth, J. P. Marckman, J. E. Zetterberg, B. E.
Skogsborg, O. F. Swalling, E. Haglund, Aug.
Bohm, J. Landin, P. G. Winterqvist och
A. Lindblad.

§.1.
S.D. Ifrån Byggmästaren A. Wahlbom
inlemnades en räkning på werkställdt
arbete uti nya Rådhusbyggnaden, utöfwer
hwad plan utwisar; uppgående denna räk-
ning till belopp af 166 Rd [riksdaler] 32 Skilling Banco,
hwilka penningar bestämdes att utgå
af StadsCassan, till bewis hwarom
utdrag af protocollet skulle meddelas.

§.2.
S.D. För beredande af nytta åt och ett pryd-
ligare utseende för ny Rådhusbyggnaden,
beslöts att ett snyggare trädstaket skulle
bekostas och uppsättas åt den sidan utanföre Rådhuset, som
wetter åt torget, och nödiga an-
sedda grindar anbringas.

§.3.
S.D. Upplästes ett af Handlanden C. L. Björk
aflemnadt förslag om nya grunder för borgerliga
utskyldernas erläggande här i Staden, uti hwil-
ket ärende Borgerskapets Äldste skulle
yttra sitt omdöme, att wara ledning då ämnet
förekommer till behandling inför serskild Rådstuf-
wu Rätt nästa Thorsdag den 7:de dennes.
Och beslöts att det af Herr Ordföranden till-
förene inlemnade anförande skulle
jemte ett ytterligare i samma syfte uppsättas
och wara färdigt att framlemnas till
Rätten wid det till den 7:de denne utsatta
ofwanberörde sammanträde.

Uppläst, justeradt och godkändt betyga

/P. A. Thysell/
/J, E, Zetterberg/
/C. E. Lennmalm/
/J; P; Marckman/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 1 augusti 1851,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106698.

Personrelationer