Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 1 augusti 1851 (2)

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 1 augusti 1851 (2)

Anmärkning

{Den 1:sta Augusti.}

Närwarande: Ordföranden Herr J. A. Möller och Ledamöterne
Herrar C. E. Lennmalm, P. A. Thysell, C. A. Groth, J. P.
Marckman, J. E. Zetterberg, B. E. Skogsborg, O. F. Swalling,
E. Haglund, Aug. Bohm, J. Landin, P. G. Winterqvist och
A. Lindblad.

§.1.
S.D. Ifrån Byggmästaren A. Wahlbom inlemnades en
räkning på werkställdt arbete uti nya Rådhusbyggnaden ut-
öfwer hwad plan utwisar; uppgående denna räkning till belopp
af 166 Rd [riksdaler] 32 Skilling Banco, hwilka penningar bestämdes att
utgå af StadsCassan, till bewis hwarom utdrag af pro-
tocollet skulle meddelas.

§.2.
S.D. För beredande af nytta åt och ett prydligare utseende
för nya Rådhusbyggnaden, beslöts att ett snyggare trädstaket
skulle bekostas och uppsättas åt den sidan utanföre Råd-
huset, som wetter åt torget och nödiga ansedda grindar anbringas.

{1851 den 1 Augusti.}

§.3.
S.D. Upplästes ett af Handlanden C. L. Björk aflemnadt förslag
om nya grunder för borgerliga utskyldernas erläggande här i
Staden, uti hwilket ärende Borgerskapets Äldste skulle yttra sitt
omdöme att wara ledning då ämnet förekommer till behandling
inför serskild Rådstufwu Rätt nästa Thorsdag den 7:de dennes.
Och beslöts, att det af Herr Ordföranden tillförene inlem-
nade anförande skulle jemte ett ytterligare i samma syfte
uppsättas och wara färdigt att framlemnas till Rätten wid det
till den 7:de dennes utsatta ofwanberörde sammanträde.

(Uppläst, justeradt och godkändt betyga
/P. A. Thysell./
/J. E. Zetterberg./
/C. E. Lennmalm./
/J. P. Marckman/).

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 1 augusti 1851 (2),” Eskilstuna kommun, hämtad 16 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106697.

Personrelationer