Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 1 april 1859

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 1 april 1859

Anmärkning

Protocoll Fördt vid Sammanträde med
Borgerskapets Herrar Äldste å Rådhuset i Eskils-
tuna den 1. April 1859.

Närvarande Ledamöter
Ordföranden Herr Joh. Hedlund
J. W. Widberg Elias Kjellström
P. Wahlström O. F. Svalling
W. A. Öhman J; Walén
P, E. Blomqvist C. A. Lundberg
A. Billjer L. J. Ström
L. F. Östervall Fr. Bovin d. ä.
C G. Berglund
L. O. Wessing
B. E. Skogsborg

1:o En Från Stadens Drätselkammare inlemnad
skrifvelse upplästes, angående Förändringar vid
blifvande utarrenderande af Stadens
Stångjernshammare, södra delen af Sliphuset
N:o 47. och Räcksmedsgården, hvilket öfverlemnades
till Drätselkammaren att afgöra, såsom erfaren af
hvad dit hörer.

2:o På särskild Framställning huruvida För den
Nya Skolhusbyggnaden, Flera Projeckt och
kostnads Förslag, än hvad Drätselkammaren
redan gått i Författning om, borde göras,
beslöts att Drätselkammaren äfven skulle
anmoda Byggmästaren Asplund d y
att ett sådant Projekt upprätta.

3:o Till Herr Mekanikus J. E. Bäckström i
egenskap af ombud För Stadens Äldste i
fråga om Hamnbyggnaden, skulle såsom
ersättning För redan utlagde och fram-
deles blifvande kostnader För saken;
öfversändas 75. Rd Rmt. [riksdaler riksmynt] Mot Redovisnings-
skylldighet.

Infidem
/P. G Fahlander/

Uppläst och Justerat
/B, E, Skogsborg/
/W; A; Öhman/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 1 april 1859,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106696.

Personrelationer