Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 8 april 1890

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 8 april 1890

Anmärkning

Protokoll hållet vid Municipalstyrelsens
sammanträde omedelbart efter det Allmänna
Sammanträdet den 8 April 1890.

Närvarande samtlige ordinarie ledamöterna.

§1.
Beslöts att det gemensamma afloppsdiket
norr ut från Nyfors och gående under jernvä-
gen skulle på gemensam bekostnad upp-
ränsas, till viss del nedsänkas och trätrum-
man repareras.

Uppdrogs åt ledamoten Herr G. Larsson
att ombesörja utförandet af dessa arbeten.

/I, W, Kajerdt/

Justeradt.
/Sig, Starck./
/G. Larsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 8 april 1890,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106655.

Personrelationer