Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 31 oktober 1898

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 31 oktober 1898

Anmärkning

{Munnisipalstyrelsens sammanträde den 31 Oktober 1898}

Enligt väckt förslag vid ett allmänt sammanträde den 13/10 98
fick Munnisipalstyrelsen i uppdrag, att utreda hvilken
som kunde vara rätta egaren till Stadsplanen öfver
Nyfors Samhälle, Munnisipalstyrelsen har genomläst protokollen från
den tid, då samhället bildades, och dervid funnit samhället vara
rätta egare till Stadsplanen, på grund af Kongli Majst: fastställelse
af densamma, för Nyfors samhälle. Som ofvan /C. Ax. Borgström/

{Justeras}
/Otto, F, Gralund/
/A, Karlsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 31 oktober 1898,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106640.

Personrelationer