Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 30 mars 1894

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 30 mars 1894

Anmärkning

Protokoll hållet hos Municipalstyrelsen
vid sammanträde den 30 Mars 1894.
Närvarande Ordföranden, G. Larsson, Gustaf
Larsson i 22, Thorild och suppleant Blomqvist

§ 1.
Polisuppsyningsman Jacobsson afsade sig
tjensten genom en ingifven skrifvelse, och
begärde att entledigas den 1:sta instundande Maj.
Nya ansökningar skulle genom tillsägelse
af ledamöterna, inlämnas före den 6:te in-
stundande April då nytt sammanträde
skulle hållas för att på förslag tillsätta
polisuppsyningsmän.

Eskilstuna som ofvan.
/I, W, Kajerdt/

Justeradt
/G, Larsson/
/C, A, Thorild/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 30 mars 1894,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106637.

Personrelationer