Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 30 juli 1896

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 30 juli 1896

Anmärkning

Protokoll hållet vid Municipal-
styrelsens sammanträde den
30 Juli 1896.

§ 1.
Styrelsens samtliga ledamöter voro närvar-
ande.

§ 2.
Det af Ingeniör Åke Carlsson upprättade för-
slaget till kloakledning i norra delen af sam-
hället blef af styrelsen godkändt och skulle
medel härtill begäras å Allmänt samman-
träde den 12 dennes.

§ 3.
Den af Byggnadsnämnden utförda
gångbanan i Södra vägportarna godkändes och skulle
räkningen härför utbetalas.

Som ofvan
/Rich, Lingmark/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 30 juli 1896,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106636.

Personrelationer