Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 30 januari 1894

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 30 januari 1894

Anmärkning

Protokoll hållet vid Municipalstyrelsens sam-
manträde den 30 jan. 1894.

Närvarande samtlige de ordinarie ledamöterna.

§1.
På förslag till polismän efter C A Thorild och J.A.
Lindqvist hvilka afgå från sina befattningar, har
af vice Länsman K A Petersohn förordats bland
de sökande Målaren Anders Wilh. Jacobsson
och Smidesarb. Carl Aug. Nilsson, såsom de
lämpligaste, och i anledning deraf beslutade
Styrelsen att hos Konungens Befallningshafvande
söka förordnande för dessa.

§2.
Protokollsutdrag skulle aflemnas till
N.Sl.Jernväg och O.F.W.Jernväg angående
allmänhetens stora önskan och behof af
en gångport under jernvägen midt för
Tullgatan i Eskilstuna samt i riktning
med den nu befindtliga afloppstrumman.

Eskilstuna som ofvan:
/I,W,Kajerdt,/

justeradt:
/G,Larsson/
/C.A. Thorild/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 30 januari 1894,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106635.

Personrelationer