Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 3 november 1896

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 3 november 1896

Anmärkning

Protokoll hållet vid municipal-
styrelsens sammanträde den
3 November 1896.

§ 1
Samtliga ledamöterna voro närvarande.

§ 2.
Med stöd af allmänna sammanträdets pro-
tokoll af den 12 sistlidne Augusti, beslöt styrelsen
upplägga ett lån å Sexton Tusen /16000/ kronor,
dels för inbetalning af ett föregående lån å 7500
kronor samt för bestridande af hafda utgifter
för kloakledningens nedläggande och upp-
drogs åt undertecknad samt C. Ax. Borgström
att underskrifva och utqvittera lånet.

Som ofvan
/Rich, Lingmark/

[MARG: Obs! ej justeradt?
oläsligt]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 3 november 1896,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106634.

Personrelationer