Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 28 september 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 28 september 1891

Anmärkning

Protokoll hållet vid Municipalsyrelsens samman-
träde den 28 September 1891. -

Närvarande de Samtlige Ordinarie ledamöterna:

§1.
Efterbesigtning till Brandsyn skulle verkställas;
och åtogo sig Herrar Söderbäck och Blomqvist att
ombesörja den samma så snart ske kunde.

§2.
Ledamoten i Municipalstyrelsen C A Thorild anmäl-
de att han och Expressdrängen J A Lindqvist enligt före-
tedt förordnande äro af Landshöfdingeembetet
utsedde till polisuppsyningsmänn i Nyfors
sedan den 21 Juli 1891, från hvilken tid den
öfverenskomna aflöningen om 100 Kr. efter årlig
beräkning till hvardera skall
tills vidare utgå halfårsvis efter den gångna
tiden vid nyåret och den 1 Juli.

Eskilstuna som ofvan
/I, W, Kajerdt,/

Justeras.
/C. A. Thorild/
/T S Söderbäck/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 28 september 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106627.

Personrelationer