Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 28 december 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 28 december 1891

Anmärkning

Protokoll hållet hos Municipalslyren i Nyfors den
28 December 1891.

Närvarande de samtlige ordinarie ledamöterna:

§1.
Genomgicks de val som förestå, att afgöras
på det Allmänna December-Sammanträdet
som är utlyst till Tisdagen den 29 December 1891.

§2.
I enlighet med "Ordningsföreskrifter för Ny-
fors Samhälle" valdes af Municipalstyrelsen
till Suppleant uti Byggnadsnämden efter
från Samhället afflyttade J F Thorslund till
ny Suppleant gårdsegaren C. W. Johansson
i N:o 38.

Eskilstuna som ofvan
/I, W, Kajerdt,/

Justeradt:
/Sig, Starck./
/F T Söderbäck/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 28 december 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106624.

Personrelationer