Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 27 oktober 1894

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 27 oktober 1894

Anmärkning

Protokoll vid Municipalstyrelsens samman-
träde den 27 October 1894.

Närvarande A.Gust. Larsson, Thorild,
G. Larsson och Blomqvist jemte ordföranden.

§1.
Uppsattes förslag till Utgifts och inkomst-
stat för år 1895, att vid Allmänt sam-
manträde förelägga Stämmans pröfning
och godkännande:

{Utgifter.}
Aflöning till 2:ne Polisuppsyningsmän Kr.100.-
Hyra för arrestlokal - Kr. 75.-
Ränta och Amortering å kapitalet
för gångbron öfver Jernvägen - Kr.220.-
Skrifmaterialier, skrifarbeten och postporto. Kr.100.-
Annonser - Kr. 25.-
Läkarearfvode - Kr.500.-
Oförutsedda utgifter - Kr.310.-
Afkorttning å debeterande fyrkan{talet - Kr.140.-}
S:ma Kronor 1470.-

{Inkomster.}
Uttaxering af Sju /7/ öre per fyrk, å
beräknade 21 000 fyrkar S:ma Kronor 1470.-

Eskilstuna som ofvan
/I,W, Kajerdt,/

justeradt
/G, Larsson/
/C,W, Blomqvist/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 27 oktober 1894,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106623.

Personrelationer