Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 27 mars 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 27 mars 1893

Anmärkning

Protokoll hållet hos Municipalstyrelsen
i Nyfors den 27 Mars 1893.

Närvarande, samtlige ordinarie ledamö-
terna.

§ 1.
Föregående årets räkenskaper som nu
voro afslutade, framlades och genom-
gingos af Styrelsen och skulle härefter
öfverlämnas till Revisorerna för deras
vidare granskning.

§ 2.
Aftalades att så snart som möjligt
fortsätta det påbörjade arbetet med
träbeklädnaden och rensning af sam-
hällets afloppsdiken utanför dess om-
råde, ock skulle dessa arbeten utsträc-
kas till afloppsdikenas hela längd.

Allmänt sammanträde utsattes
till den 4 April.

Eskilstuna som ofvan.
/I, W, Karjerdt,/

Justeradt.
/Sig, Starck./
/F T Söderbäck/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 27 mars 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 13 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106622.

Personrelationer