Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 25 september 1889

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 25 september 1889

Anmärkning

Protokoll hållet vid Municipal-
styrelsens sammanträde den 25 Sept. 1889.

Närvarande voro:

Vice Ordningsmannen Herr J. W. Kajerdt,
Styrelseledamöterna Herrar S. Starck; F. G. Söder-
bäck och A. F. Thorsell, samt i st. f. Herr G. Larsson,
som anmält förhinder, suppleanten Herr C. A. Rosell.

§ 1.
Sammanträdet öppnades af Herr Kajerdt, med
uppläsande av hans fullmakt att under Ingeniör
M. Brunskogs frånvaro vara vice ordningsman
för Nyfors Samhälle.

§ 2.
Anmodades Herr Starck att vara Styrelsens
skrif- och räkenskapsbiträde.

§ 3.
Upplästes från Kronofogden O. Wennström
ankommen skrifvelse med anledning af Krono-
länsmannen R. Lindebergs ansökan om anställan-
de af polisman för Nyfors Samhälle, och beslöts
att uppskjuta afgörandet af denna fråga till
nästa sammanträde.

/J, W, Kajerdt,/
t. f. Ordningsman.

Justeradt
/A, F, Thorssell/
/F T Söderbäck/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 25 september 1889,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106617.

Personrelationer