Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 24 oktober 1896

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 24 oktober 1896

Anmärkning

Protokoll hållet vid Municipal - sty
relsens sammanträde den 24 okt. 1896.

§1.
Närvarande voro samtlige styrelsens ledamöter
med undantag af Herr P.W. Lindqvist, som anmält laga
förfall.

§2.
Såsom förslag till nästa års utgifts - och inkomst-
stat, att framläggas för allmänt sammanträde upp-
sattes af styrelsen följande förslag:
Aflöning till 2:ne polismän Kr:100:-
Hyra för arrestlokal Kr:165:-
Skrifmaterialier Kr:100:-
Annonser Kr: 75:-
Läkararfvode Kr:500:-
Wägars och broars underhåll Kr:300:-
Ränta och amortering å upplånt ka-
pital till kloaker m.m. Kr:1650:-
Afkortning å debiterade fyrkar 240:-
Lyshållningen {500:-}
Kronor 3630:-

Inkomster:
Uttaxering af 11 öre pr. fyrk å beräknade
33000 fyrkar - Kr:3650:-

[MARG: 300.- 1.65 200. 50 500:- 400:- 1900 220 {500} 4225 38500]

som ofvan
/Rich Lingmark/

Justeradt.

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 24 oktober 1896,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106613.

Personrelationer