Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 22 augusti 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 22 augusti 1892

Anmärkning

Protokoll hållet vid Municipal-
styrelsens sammanträde den 22 Aug. 1892

Närvarande Herrar G. Larsson Sig.
Starck och I. W. Kajerdt.

§ 1.
På begäran af Brandchefen, enligt bi-
fogat kostnadsförslag, att få anskaffa en
del nödvändig brandatterail, beviljades
vid granskning af förslaget, att till föl-
jande nödvändiga articklar tillhanda-
hålla Bandchefen nedan åsatta priser
till, nemligen. 1 st Standar med stång och bandolär Kr. 15,00
2 st Oljeduksrockar - 20,00
2 par Oljedukshandskar - 5,00
2 st Hinkar med 2:ne kedjor - 7,00
10 st Kedjestänger - 2,50
1 Lyckta med stång - 7,00
4 st Småflaggor med stänger - {10,00}
S:ma Kronor 66,50.
hvilken summa Kr. 66,50 skulle för ofvan
uppräknade saker tillhandahållas Brand-
chefen emot verifikationer.

§ 2.
I anledning af väckt förslag angående
bortforsling af latrin och annan spillning,
beslutade Municipalstyrelsen att sådan
forsling får ega rum inom samhället,
endast emellan kl 7 e:m. och till kl 7 f:m.
intill den 1:ste October och derefter under
vintermånaderna intill den 1:ste Maj, under
hvilken tid som hälst på dygnet- dock
alltid med öfvertäckt fordon.

Eskilstuna som ofvan.
/J. W. Kajerdt/

Justeras
/Sig, Starck./
/G. Larsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 22 augusti 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106610.

Personrelationer