Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 19 november 1889

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 19 november 1889

Anmärkning

Protokoll hållet wid Municipalstyrelsens
sammanträde den 19 November 1889.

Närvarande samtlige ordinarie ledamö-
terna:

§1.
Till ledamot i Byggnadsnämnden utsågs
Herr I. W. Kajerdt och till suppleant
Herr A. F. Thorsell.

§2.
Till ledamot i Helsovårdsnämnden
utsågs Herr Herm. Håkansson i Tunafors.

§3.
Uppdrogs åt Herrar Kajerdt och Starck
att aflåta en skrifvelse till Wattenled-
ningsStyrelsen med förfrågan om och
på hvilka villkor det skulle tillåtas
Nyfors Samhälle att uppleda 2 á 3 st
Wattenlednings-brandposter.

/I, W, Kajerdt/
t.f. ordningsman.

Justeras
/F T Söderbäck/
/G, Larsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 19 november 1889,” Eskilstuna kommun, hämtad 8 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106602.

Personrelationer