Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 17 mars 1894

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 17 mars 1894

Anmärkning

Protokoll hållet vid Municipalstyrelsens
sammanträde den 17 Mars 1894.

Närvarande Thorild, G. Larsson Johanneberg,
G. Larsson i N:o 22, Suppleant C W Blomqvist och
Ordföranden.

§1.
Framlades de afslutade räkenskaperna och
genomgingos, samt skulle öfverlemnas till
Revisorerna.

§2.
Allmänt Sammanträde utsattes till den
30 Mars kl 5 e.m. uti Sockenstugan i och
för granskning och besluts fattande angående
revisionsberättelsen för förra årets räken-
skaper och förvaltning, hvarjemte Stad-
planen skulle framläggas för godkän-
nande, åtminstone till de delar som
icke omfattar Fors hemmans område.

Eskilstuna som ofvan
/I, W, Kajerdt,/

Justeradt
/G, Larsson/
/C, A, Thorild/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 17 mars 1894,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 juni 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106596.

Personrelationer