Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 17 februari 1898

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 17 februari 1898

Anmärkning

Protokål hållit vid Munisipal-
styrelsens sammanträde i Nyfors.
den 17 Februari 1898.

Styrelsens samtlige ledamöter
voro närvarande.

Sedan upplyst blifvit att, samt-
liga för samhällets räkning i
Mälarprovinsernas bank i Eskilstuna
befintliga lån äro förfallna till
betalning, och inga medel till
desammas gäldande finnes,
beslöt Styrelsen upptaga nytt
lån å ({40,000}) Fyratio tusen
Kronor pr. 6 månader.

Som åfvan
/C.Ax. Borgström/

Justeras
/A, Lindholm/
/C.A. Johansson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 17 februari 1898,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106594.

Personrelationer