Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 15 december 1897

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 15 december 1897

Anmärkning

Protokoll hållet vid municipal-
styrelsens i Nyfors sammanträde
den 15 December 1897.

§ 1
Alla ledamöterna närvarande.

§ 2
Enligt ordningsstadgan för Nyfors samhälle, valde
styrelsen till ledamot uti Byggnadsnämden
Arkitekten J. W. Kajerdt och till Suppleant Herr
Sigurd Starck.

§ 3
Styrelsen beslöt att på grund af allmänna sam-
manträdets beslut den 5 sistlidne Juni upptaga
ytterligare ett lån af Två Tusen / 2000 / Kronor.

§ 4.
Nästa allmänna sammanträde beslöts
att hållas Tisdagen den 28 dennes klo. 1. e.m.
Som ofvan

/ Rich; Lingmark /

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 15 december 1897,” Eskilstuna kommun, hämtad 20 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106586.

Personrelationer