Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 11 december 1890

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 11 december 1890

Anmärkning

Protokoll hållet vid Municipalstyrelsens samman-
träde den 11 December 1890.

Närvarande, samtlige de ordinarie ledamöterna.

§1.
Enligt ordningsföreskrifterna för Nyfors Samhälle skola
efter första året vid dess slut, två af Municipalstyrelsens
ledamöter utlottas, hvadan nu ledamoten A F Thorsell
som afflyttat från Samhället derigenom afgår utan
lottning och anställdes härefter lottning emellan de tre
öfrige ledamöterna, hvarvid den afgående blef Herr
F. T Söderbäck.

§2.
Uppdrogs åt ledamoten Herr Starck att ställa
sig i förbindelse med Ludvigsbergs Mek. Werkstad
angående förfrågan om, att med snaraste på kredit
få emottaga den beslutade brandsprutan, och
skulle i sammanhang dermed vid Allmänna
Sammanträdet väljas en förste och en andre
sprutmästare.

§3.
På af vederbörande gjord framställning, beslu-
tades, att för verkställd vägreparation å sträckan
från Forsbomska vreten till tegelbruket hvilken väg
gränsar emot Westermarken, utbetala hälften af
kostnaden för samma arbete af Samhällets allmän-
na medel med Kronor 63,75 som skulle uppbä-
ras och utliqvideras af Herr C. A. Rosell.

Eskilstuna som ofvan.
/I, W, Kajerdt,/

Justeradt:
/Sig; Starck./
/F T Söderbäck/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 11 december 1890,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106578.

Personrelationer